Contact us

icon

SolarSmart (inte tillgängligt i Sverige)

Ge kraft åt din verksamhet på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt med ren, grön energi direkt från taken på våra lager. Vi hanterar allt från konstruktion och tillstånd till installation och fortlöpande underhåll.

Solenergisystem på plats som kompletterar eller minskar din elnätsanvändning. Du minskar företagets koldioxidutsläpp. Vi tar hand om resten. Oavsett vem som äger byggnaden.

SÅ HÄR FUNGERAR DET

1
Berätta om din energianvändning och dina behov
2
Vi gör beräkningarna och ger ett förslag
3
Vi tar hand om resten
4
Få grön kraft och lägre elräkningar

Kostnadsbesparingar

Du betalar utan förskottsavgifter. Om du är i en Prologis-byggnad har du inga åtaganden utöver leasingperioden. Vi erbjuder en faktureringsmodell för betalning per användning på eller under kostnaden per kWh från din lokala försörjning när den installeras i vår anläggning.  Din löpande energiräkning minskar också, vilket gör att du kan föra tillbaka vinsten i din verksamhet.

Inga kompromisser med kvalitet och service

Våra byggnader är långsiktiga investeringar, och därför utformar, bygger, installerar och underhåller vi hela systemet med en förväntad livslängd på 30 år. Du behöver inte köpa in dyra externa solcellsspecialister för att underhålla solenergisystemet.

Uppnå dina hållbarhetsmål

Dina mål för minskning av koldioxidutsläppen utgör vår prioritet att leverera lösningar så du kan nå dina hållbarhetsmål. Genom att fånga solenergi för ditt företag kan du minska koldioxidutsläppen och få hjälp att uppnå en framtid med netto noll.

icon

StorageSmart

Du har kraften när du behöver den som mest. Spara extra kraft med reservbatterilagring som integrerats i vårt SolarSmart-system för ökad motståndskraft och kostnadsbesparingar. Det är det perfekta skyddet mot problem med strömförsörjningen.

Skydda din verksamhet vid avbrott

Med StorageSmart kan du fånga överflödig el när du behöver den som mest och få lugn och ro att fokusera på kärnverksamheten, eftersom produktivitet, kommunikation och säkerhet inte är ett bekymmer. Du behöver inte förlita dig på ström från elnätet för säkerhetslarm och säkerhetssystem.

Effektivitet vid hög energianvändning

Få lägre elräkningar med reservkraft som kan användas under perioder med hög energianvändning. Dessutom fortsätter SolarSmart och StorageSmart att samla in energi även under helger!

Service

Vi tar hand om hela processen, även hantering och underhåll av systemet, utan extra kostnad. Eftersom vi själva utför service av systemen finns det inget behov av extra personal eller interna team med expertis inom detta område som utvecklas snabbt.

icon

Green Energy-certifiering

VÅRA EXPERTER PÅ ESSENTIALS FÖR ENERGI OCH HÅLLBARHET

Vår expert på Essentials för energi och hållbarhet är din enda kontaktpunkt under alla steg av din Prologis Essentials-resa, så att livet blir enklare och du kan fokusera på företagets tillväxt.

Sjaak Voogd

Responsible for:
Europe Europe
email Hör Av Dig

KONTAKT

Ta kontakt med din lokala expert på energi och hållbarhet som blir din kontaktperson genom hela processen.